zachmurzenie duże
-1°
-1°
piątek
Reklama
Radni podniosą podatki
27 października 2021 r. | 11:16
0

W piątek 5 listopada w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie odbędzie się sesja Rady Gminy Mykanów, podczas której radni podniosą podatki od nieruchomości oraz środków transportowych.

Początek sesji o godz. 10:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości i nieodpłatne przekazanie urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków, stanowiących własność Gminy Mykanów na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji oraz wyrażenia zgody na przekazanie tego majątku w drodze aportu przez Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.
13.Podęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarny Las przy ul. Sadowej, Kuźnica Kiedrzyńska przy ul. Spacerowej i Wola Hankowska przy ul. Akacjowej w gminie Mykanów – I etap.
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mykanów.
15.Zapytania i wnioski sołtysów.
16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
17.Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Mykanów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *