zachmurzenie duże
-6°
-6°
niedziela
Reklama
Problemy z uchwałą Rady Gminy Mykanów
01 lutego 2021 r. | 11:41
0

Wojewoda Śląski unieważnił kolejną uchwałę Rady Gminy Mykanów. Chodzi o uchwałę nr 200/XXV/2020 Rady Gminy Mykanów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mykanów.

Wojewoda podważył część uchwały określoną w 1) § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, § 4, § 5 ust. 1 w zakresie zwrotu: „po zapoznaniu się z opinią Komisji do spraw opiniowania wniosków”, § 8 w zakresie zwrotu: „o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu” i poprzedzającego go przecinka, § 11 ust. 1 w zakresie zwrotu: „na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu” i poprzedzającego go przecinka, § 11 ust. 3, § 12, § 13 załącznika do uchwały oraz załączniki Nr 1 i Nr 2 do Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Mykanów, jako sprzecznej z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.), dalej jako „ustawa”, w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako „Konstytucja RP”.

Poniże rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *