zachmurzenie duże
11°
11°
środa
Reklama
Problemy z rozliczeniem prowizji od emisji obligacji
22 października 2021 r. | 11:51
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach tym razem wykazała błędy w emisji obligacji, z których gmina m.in. wydatkuje nagrody dla pracowników o różne inwestycje. Skarbnik źle przypisała klasyfikację wydatków z tytułu prowizji w budżecie gminy.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2018 - 2020 nieprawidłowo klasyfikowano wydatki budżetowe z tytułu prowizji (i innych kosztów) emisji obligacji wynikających z zawartych umów emisji obligacji w § 430 „Zakup usług pozostałych” zamiast w § 809 „Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje”, czym naruszono postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.). Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia, ustala się klasyfikację wydatków publicznych, według działów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, paragrafów wydatków i środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

Wydatki z tytułu prowizji (i innych kosztów) emisji obligacji nieprawidłowo ujmowano w dziale w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki”, § 4300 „Zakup usług pozostałych”, zamiast w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki”, § 809 „Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje”.

Powyższe wydatki wynikały z następujących faktur dotyczących prowizji, a także wynagrodzenia emitenta obligacji oraz domu maklerskiego:
• zapłaconej w dniu 11 grudnia 2018 r. w kwocie 15.000,00 zł, wynikającej z umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji, zawartej w dniu 27 września 2018 r.,
• zapłaconej w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie 13.600,00 zł, wynikającej z umów w sprawie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji, obsługi obligacji oraz o wykonywanie funkcji agenta emisji, zawartych w dniu 15 grudnia 2020 r.
• zapłaconej w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie 150,00 zł, dotyczącej jednorazowego wynagrodzenia Domu Maklerskiego
• zapłaconej w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie 1.050,00 zł, wynikającej z § 7 ust. 1 i 2 umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji,

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników, przyczyną takiego sposobu klasyfikowania ww. wydatków była błędna interpretacja opisu paragrafu 809 klasyfikacji budżetowej.

Dekretacji ww. faktur, jak również ich sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym, dokonała p. Ewa Machoń – były Skarbnik Gminy Mykanów. Faktury zostały zatwierdzone do zapłaty przez p. Dariusza Pomadę – Wójta Gminy Mykanów.

Wniosek nr 5
Zapewnić stosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej do wydatków z tytułu kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji, wynikających z zawartych umów o emisję obligacji, stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *