zachmurzenie małe
10°
10°
niedziela
Reklama
Będzie plan zagospodarowania przestrzennego w Czarnym Lesie, Woli Hankowskiej i Radostkowie Kolonii
19 listopada 2021 r. | 13:15
0

We wtorek 26 listopada w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie odbędzie się sesja Rady Gminy Mykanów, podczas której radni podejmą m.in. uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarny Las przy ul. Częstochowskiej, Wola Hankowska przy ul. Dworskiej i Radostków Kolonia przy ul. Wesołej w gminie Mykanów oraz wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Okupniki.

Początek o godz. 10:00.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mykanów i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarny Las przy ul. Częstochowskiej, Wola Hankowska przy ul. Dworskiej i Radostków Kolonia przy ul. Wesołej w gminie Mykanów.
Podjęcie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mykanów na lata 2022-2026.
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Okupniki.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Mykanów.
Zapytania i wnioski sołtysów.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Mykanów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.