zachmurzenie małe
16°
12°
sobota
Reklama
Będą dwie nowe ulice w Mykanowie i Cykarzewie Północnym
01 lipca 2022 r. | 11:38
0

W piątek 8 lipca o godz. 10:00 w sali GOKiS w Mykanowie odbędzie się sesja Rady Gminy Mykanów, podczas której radni podejmą uchwały dotyczące nowych ulic w Mykanowie i Cykarzewie Północnym.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na
lata 2022-2033.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Grabowa przy ul. Mykanowskiej i Długosza w gminie
Mykanów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cykarzew Północny.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mykanów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
12. Zapytania i wnioski sołtysów.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Mykanów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.