zachmurzenie duże
11°
11°
piątek
Reklama
Konkurs świąteczny na “Wielkanocną Palmę”
01 marca 2021 r. | 11:38
0

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie organizuje konkurs na "Wielkanocną Palmę".

Szczegóły w regulaminie konkursu.

PAWEŁ GĄSIORSKI

regulamin:

1. Organizatorem Rodzinnego Konkursu Świątecznego „Wielkanocna Palma” jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie, zwany dalej Organizatorem.
2. Cele konkursu:
a) kultywowanie tradycji świątecznych,
b) wyłonienie najciekawszych palm wielkanocnych,
c) propagowanie amatorskiej twórczości artystycznej,
d) stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, w trudnym czasie pandemii i dystansu społecznego.
3. Termin
a) Konkurs trwa do 22 marca 2021 r.
b) Ogłoszenie wyników nastąpi 26 marca 2021 r.
4. Zgłoszenia do konkursu
Prace należy dostarczyć do 22 marca 2021r., w godzinach 8:00 – 16:00 do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie, ul. Samorządowa 1a. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę (najlepiej wydrukowaną bądź pisaną drukowanymi literami) zawierającą następujące informacje:
a) Imię i nazwisko autora,
b) miejscowość zamieszkania
e) telefon kontaktowy.
5. Nagrody
Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody ufundowane Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu w Mykanowie:
I nagroda: robot planetarny
II nagroda: myjka do okien
III nagroda: elektryczny spieniacz do mleka
§2
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych mieszkańców gminy Mykanów. Prace można tworzyć samodzielnie, bądź przy udziale całej rodziny.
2. Praca ma być autorska. Wymagana wysokość palmy 100 – 150 cm.
§3
WYBÓR NAJLEPSZYCH PRAC
1. W celu wyłonienia najlepszych prac konkursowych zostanie powołana komisja.
2. Komisja będzie brała pod uwagę:
a) zgodność z tematem,
b) pomysłowość i oryginalność formy,
c) estetykę i samodzielność wykonania,
d) regulaminową wysokość palmy.
3. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace.
4. Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół.
5. Decyzja i ocena komisji jest ostateczna i niepodważalna.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 marca 2021r. W tym samym dniu wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
7. Wszystkie prace trafią na wystawę pokonkursową w holu GOKiS w Mykanowie.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przez przystąpienie do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.
2. Autorzy prac, uczestniczących w konkursie są zobowiązani do ich odbioru po wystawie. O terminie odbioru palm Organizator poinformuje za pośrednictwem mediów społecznościowych i telefonicznie.
3. Nagrody, w obowiązującym reżimie sanitarnym, zostaną przekazane w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie. O terminie odbioru nagród nagrodzeni zostaną poinformowani telefonicznie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *