bezchmurnie
13°
13°
czwartek
Reklama
GOKiS w Mykanowie
Konkurs na palmę wielkanocną w GOKiS w Mykanowie
23 marca 2022 r. | 11:21
0

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie ogłasza konkurs na palmę wielkanocną.

Szczegóły w regulaminie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Regulamin:

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie.
2. Cele konkursu:
a) kultywowanie tradycji świątecznych,
b) wyłonienie najciekawszych palm wielkanocnych,
c) stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
d) wskazanie na twórczy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu;
3. Termin
a) Konkurs trwa od 22 marca do 8 kwietnia 2022 r.
b) Ogłoszenie wyników nastąpi 13 kwietnia 2022 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronach
internetowych: Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie: gokmykanow.pl, oraz
MykaNews.pl.
4. Zgłoszenia do konkursu
Prace należy dostarczyć do 8 kwietnia 2022 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00
do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie, ul. Samorządowa 1a. Do zgłoszonej pracy
należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko autora, miejscowość zamieszkania, telefon
kontaktowy).
5. Nagrody
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Mykanowie.
§2
ZASADY KONKURSU
6.
7. Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych mieszkańców gminy Mykanów. Polega na
wykonaniu palmy wielkanocnej. Prace można tworzyć samodzielnie, bądź przy udziale całej
rodziny. Wymagana wysokość palmy 100 – 150 cm. Oceniana będzie pomysłowość i estetyka
wykonanej pracy.
§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2. Przez przystąpienie do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.
3. Autorzy prac, uczestniczących w konkursie są zobowiązani do ich odbioru po wystawie. O terminie
odbioru palm poinformujemy za pośrednictwem mediów społecznościowych i telefonicznie.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku oraz
akceptacją klauzuli dotyczącej ochrony dany osobowych, zamieszczonej na stronie GOKiS.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *