zachmurzenie małe
21°
21°
sobota
Reklama
Za tydzień sesja. Radni uchwalą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
11 września 2020 r. | 11:06
0

W piątek 18 września o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie odbędzie się sesja Rady Gminy Mykanów, podczas której radni uchwalą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości dla Grabówki, Borowna, Wierzchowiska, Dudków i Mykanowa.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grabówka przy ul. Słonecznej i Spokojnej w gminie Mykanów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wierzchowisko w obrębie ulic: Jodłowej, Dębowej, Czereśniowej i Wrzosowej w gminie Mykanów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowno przy ul. Długosza w gminie Mykanów
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dudki przy ul. Bursztynowej i Lubojenka przy ul. Głównej w gminie Mykanów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 183/XVII/2012 Rady Gminy Mykanów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mykanów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mykanów a Gminą Kruszyna w sprawie przejęcia przez Gminę Mykanów od Gminy Kruszyna zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
16. Zapytania i wnioski sołtysów.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy Mykanów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *