umiarkowane opady deszczu
20°
20°
piątek
Reklama
Wkrótce sesja budżetowa. Czy radni zagłosują za absolutorium dla Wójta najbardziej zadłużonej gminy w powiecie?
31 maja 2021 r. | 11:26
0

15 czerwca w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie odbędzie się sesja budżetowa Rady Gminy Mykanów, podczas której radni będą głosować w sprawie udzielenia absolutorium za 2020 rok Wójtowi Gminy Mykanów. Przypominam, że jeszcze nikt w historii nie zadłużył tak gminy Mykanów, jak Dariusz Pomada.

Radni nie powinni mieć żadnych wątpliwości w głosowaniu w tej sprawie.

Początek sesji o godz. 10:00.

porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mykanów wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok:
  - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
  - wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
  - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
  - dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2020 rok Wójtowi Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mykanów na rok szkolny 2021/2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łochynia przy ul. Mykanowskiej w gminie Mykanów.
 17. Zapytania i wnioski sołtysów.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy Mykanów.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *