zachmurzenie duże
14°
14°
poniedziałek
Reklama
W trakcie pandemii radni zmienią swoje diety!
24 marca 2021 r. | 11:25
0

W piątek w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie odbędzie się sesja Rady Gminy Mykanów, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych diet dla Radnych Gminy Mykanów oraz dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Mykanów.

Początek o godz. 10:00.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34/VI/2015 w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych diet dla Radnych Gminy Mykanów oraz dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Mykanów.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mykanów na lata 2021-2023”.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mykanów na lata 2021-2026.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mykanów na lata 2021-2027.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mykanów w roku 2021”.
Zapytania i wnioski sołtysów.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy MykanówDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *