zachmurzenie duże
19°
19°
piątek
Reklama
W piątek sesja ws. podatków
05 grudnia 2018 r. | 11:44
0

W piątek 7 grudnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie odbędzie się II sesja Rady Gminy Mykanów, podczas której radni będą uchwalać podatki na 2019 rok.

Sesja rozpocznie się o godz. 10:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru Przewodniczącego Komisji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Mykanów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mykanów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 roku.
16. Zapytania i wnioski sołtysów.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy Mykanów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *