zachmurzenie małe
21°
21°
sobota
Reklama
Trwają konsultacje społeczne w sprawie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi
10 czerwca 2020 r. | 11:29
0

Do 16 czerwca potrwają konsultacje społeczne w sprawie uchwał regulujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.

Konsultacje są prowadzone w sprawie następujących projektów uchwał:
-regulamin utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Mykanów,
- szczegółowy sposobu i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Opinie i uwagi wnoszone pisemnie należy składać do Urzędu Gminy w Mykanowie – Biuro Obsługi Interesanta, faksem na nr: 34 328 80 19 w. 32, 34 328 80 19 w.48, lub przekazać drogą elektroniczną na adres: j.kata@mykanow.pl.

Szczegóły znajdziecie w dokumentach poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ZAŁĄCZNIKI:

Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 688.98 KB

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 255.21 KB

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 223.54 KB

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  326.10 KB

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  342.85 KBDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *