pochmurnie
piątek
Reklama
Sprawa skargi Prokuratora na sesji w Mykanowie
18 września 2018 r. | 11:23
0

W czwartek 20 września o godz. 10:00 odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Mykanów, podczas której radni podejmą uchwałę odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Częstochowie.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 389/XLV/2018 z dnia 27 lipca 2018r. w/s zmian w budżecie
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Kokawa powyżej 3 lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
10. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w miejscowości Wierzchowisko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów”, dla terenu położonego w obrębie Mykanów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów”, dla terenu położonego w obrębie Czarny Las i Kuźnica Kiedrzyńska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Częstochowie
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lubojnie
15. Zapytania i wnioski sołtysów.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Mykanów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *