umiarkowane opady deszczu
20°
20°
piątek
Reklama
Sesja ws. wymiaru godzin zajęć nauczycieli
09 kwietnia 2018 r. | 10:23
0

W piątek 13 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie odbędzie się sesja Rady Gminy Mykanów, podczas której radni będą podejmować uchwały m.in. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art.42 ust.3b Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mykanów.

Początek sesji o godz. 10:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art.42 ust.3b Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mykanów
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości : Topolów, Lubojenka, Radostków Kolonia – eksploatacja żwiru.
13. Zapytania i wnioski sołtysów.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy Mykanów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *