zachmurzenie umiarkowane
13°
13°
sobota
Reklama
MWM Brzesko
Sesja w sprawie podwyżki za śmieci!
20 listopada 2019 r. | 10:30
1

W piątek 29 listopada w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie odbędzie się sesja Rady Gminy Mykanów, podczas której radni ustalą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niestety, na dziś jeszcze nie znam propozycji nowych stawek za śmieci.

Początek sesji o godz. 10:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w Statucie Gminy Mykanów
9. Podjęcie uchwały w prawie uchwalenia miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kolonia Wierzchowisko i Lubojna - I etap
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji: „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Mykanów”
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2016-2021
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
14. Zapytania i wnioski sołtysów.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy Mykanów.Jedna odpowiedź do “Sesja w sprawie podwyżki za śmieci!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *