zachmurzenie duże
piątek
Reklama
Radni zadecydują o kolejnym zadłużeniu gminy!
18 lipca 2017 r. | 11:59
0

Już jutro, tj. w środę 19 lipca o godz. 10.00 w sali Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Mykanów. Głównym tematem sesji będzie podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie zadania „przebudowa drogi powiatowej 1008S – odcinek Nowy Kocin – Stary Kocin”
9. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 348/XXXIV/2010 z dnia 17 września 2010 roku w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu Gminy Mykanów oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wierzchowisko.
12. Zapytania i wnioski sołtysów.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Mykanów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *