zachmurzenie duże
piątek
Reklama
Radni kolejny raz zadłużą najbardziej zadłużoną gminę w powiecie!
24 stycznia 2020 r. | 10:08
0

W piątek 31 stycznia w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie odbędzie się sesja Rady Gminy Mykanów, podczas której radni podejmą uchwały w sprawie zaciągnięcia dwóch kolejnych pożyczek.

Początek sesji o godz. 10:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z budową kanalizacji w miejscowości Kolonia Wierzchowisko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z rozbudową oczyszczalni ścieków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji miejskiej na terenie Gminy Mykanów
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Mykanów na rok szkolny 2019/2020
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 34/V/2019 z dnia 8 marca 2019r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mykanów na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023-2026”
14. Zapytania i wnioski sołtysów.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy Mykanów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *