pochmurnie
piątek
Reklama
yt
Punkt mobilny Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
14 kwietnia 2018 r. | 11:04
0

W ramach swojej działalności i jednocześnie otwartości  Delegatura Narodowego Funduszu Zdrowia  w Częstochowie w miesiącu kwietniu organizuje  w Częstochowie punkty mobilne Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ będzie oferowana zarówno dla pracowników jednostek, jak i klientów tych jednostek.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych  w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.
Kto może wyrobić EKUZ?
EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi,   w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jakie korzyści daje mi EKUZ zagranicą?
Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.
Aby otrzymać EKUZ należy :

·        zabrać ze sobą dowód osobisty

·        wypełnić wniosek

·        posiadać upoważnienie do złożenia i odbioru w przypadku załatwiania EKUZ dla osoby trzeciej pełnoletniej (upoważnienie nie jest wymagane w przypadku wyrabiania EKUZ w imieniu małżonka).

·        osoby zgłoszone do ubezpieczenia, jako członek rodziny w wieku powyżej 18 r.ż.  w stopniu pokrewieństwa „dziecko” /„wnuk” - dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki, tj. aktualna legitymacja lub zaświadczenie z uczelni/szkoły.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *