zachmurzenie duże
16°
16°
sobota
Reklama
Przed nami sesja budżetowa. Czy radni kolejny raz pozwolą na zadłużenie gminy?
09 grudnia 2019 r. | 11:42
0

W piątek 20 grudnia w sali GOKiS w Mykanowie odbędzie się sesja Rady Gminy Mykanów, podczas której radni zatwierdzą budżet z rekordowym deficytem na 2020 rok.

Sesja rozpocznie się o godz. 10:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
8. Przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2020 rok.
1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
2. opinia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
3. dyskusja
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 roku
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 dróg gminnych
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji: „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Mykanów”
16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 349/XXXIX/2017 w sprawie trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mykanów przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
17. Zapytania i wnioski sołtysów.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy Mykanów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *