zachmurzenie duże
18°
18°
poniedziałek
Reklama
Czy Pomada otrzyma absolutorium?
19 czerwca 2017 r. | 10:49
7

W poniedziałek 26 czerwca o godz. 10.00 w sali Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie odbędzie się najważniejsza sesja dla Wójta Dariusza Pomadę - sesja absolutoryjna. Patrząc na dotychczasowe głosowania i umiejętność wytłumaczenia się przez Pomadę z zaciągniętych kredytów/pożyczek/obligacji, Wójt nie ma się o co martwić.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok:
– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu,
– wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,
– opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
– dyskusja.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kokawa.
15. Zapytania i wnioski sołtysów.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy Mykanów.7 odpowiedzi na “Czy Pomada otrzyma absolutorium?”

 1. Tytus pisze:

  Niestety otrzyma

 2. adik pisze:

  I całe szczęście ,bo i tak jest lepszy od pana Smeli

 3. Jarosław Śleszych pisze:

  adik rozumiem twoją frustrację, ale w czym pan Pomada jest lepszy od pana Smeli?

 4. TyfPol pisze:

  Dajcie spokój tym przekomarzaniom, wójt dostanie absolutorium bo trochę nam naobiecywał, że jak weźmiemy te pieniądze z obligacji to po wsiach parę dróg nam poprawi i budynki gs w Kokawie wykupi, ale za zeszły rok to marnie, to wygląda i nie wiadomo czym to ludziskom wytłumaczyć, że co, że wszystko w Borownie robi, to przecież na nas radnych się będą ludzie wyżywać i jeszcze nas nie wybiorą za rok.

 5. Gość pisze:

  Aż jestem ciekaw co takiego Pojadą robi w Borownie pożarem że mieszka? No chyba że zaliczymy to nieudolne łatanie dziur na ul. Klonowej

 6. adik pisze:

  otrzymał i to jednogłośnie!!!hehehttps://www.youtube.com/watch?v=g1l1S4kgDBo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *