zachmurzenie duże
13°
13°
czwartek
Reklama
MPZP dla części Wierzchowiska
30 kwietnia 2021 r. | 11:51
0

Wójt Gminy Mykanów poinformował o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wierzchowisko w obrębie ulic: Słonecznej, Osiedlowej, Jemiołowej i Szkolnej w gminie Mykanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą zostanie udostępniony w terminie: od 5 maja do 26 maja 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Mykanów przy ul. Samorządowej 1, 42-233 Mykanów, budynek B, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 25 maja 2021r. w Urzędzie Gminy Mykanów, ul. Samorządowa 1, w sali widowiskowej GOK-u, początek o godz. 13:00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Mykanów, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2021 r.

Uwagi mogą być składane w formie papierowej na adres Urzędu Gminy w Mykanowie, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: ug@mykanow.pl, albo ustnie do protokołuDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *