pochmurnie
piątek
Reklama
apteneo
Konsultacje ws. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
04 listopada 2017 r. | 09:17
0

Starosta Częstochowski zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego na rok 2018.

Konsultacje inicjowane są zgodnie z uchwałą nr XLIV/349/2010 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu uchwały, ale nie będą wiążące dla Rady Powiatu.

Uwagi proszę kierować na adres Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-218 Częstochowa lub drogą elektroniczną na adres: m.krason@czestochowa.powiat.pl, z dopiskiem: „Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego w 2018 roku”.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 31 października 2017 r. Zakończenie konsultacji nastąpi w dniu 14 listopada 2017 r. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Częstochowie.Informacje z przebiegu konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości: na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Częstochowie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *