zachmurzenie duże
18°
18°
poniedziałek
Reklama
fot. UG Mykanów
Gospodarstwo z Grabówki najbezpieczniejsze w powiecie
15 czerwca 2018 r. | 10:03
0

Gospodarstwo Państwa Marty i Tomasza Sokołowskich z Grabówki w gminie Mykanów zostało wybrane w konkursie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  najbezpieczniejszym w regionie częstochowskim. XVI Ogólnopolski Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy.

W tym roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Realizację Konkursu wspierają także samorządy terytorialne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, policji, izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne rolników, producenci środków produkcji dla rolnictwa.

Patronat nad całym konkursem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.

Konkurs jest jednym z licznych działań prewencyjnych prowadzonym przez KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Promuje zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia w kilku etapach cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe.

 

Na tegoroczny konkurs z terenu częstochowskiego wpłynęło 10 zgłoszeń od osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczonych w KRUS. Przed rozpoczęciem wizytacji 1 gospodarstwo zrezygnowało z udziału w konkursie.

Podstawą oceny gospodarstw przez Komisję złożoną ze specjalistów KRUS, ODR, PIP, Śląskiej Izby Rolniczej,  Starostwa Powiatowego w Częstochowie, były stwierdzone zagrożenia na terenie gospodarstw: w podwórzu i obejściu, budynków, drabin, schodów, instalacji i urządzeń elektrycznych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn używanych w gospodarstwie, pilarek tarczowych i łańcuchowych, miejsc związanych z obsługą zwierząt oraz wyposażenia w środki ochrony indywidualnej i ubrania robocze.

Dodatkowo oceniono: wydzielone w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci; prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej i jej wpływ na bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym; udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa; posiadanie oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy; estetyka gospodarstwa.

Stwierdzone zagrożenia ewidencjonowano na „Arkuszu oceny gospodarstwa”. To one były podstawą oceny poszczególnych gospodarstw. /UG Mykanów/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *