zachmurzenie małe
21°
21°
sobota
Reklama
UG Mykanów
Gminne manewry OSP
28 września 2017 r. | 09:07
1

W niedzielę 24 września w godzinach rannych odbyły się manewry gminne OSP z terenu Gminy Mykanów. Ćwiczenia jednostek OSP zostały przeprowadzone na terenie m. Kuźnica Kiedrzyńska, Nowa Rybna, Radostków, zgodnie z harmonogramem:

  • godzina 8:30 – rozpoczęcie alarmowania jednostek przewidzianych do udziału w manewrach,
  • godzina 9:00 – koncentracja jednostek OSP na placu strażnicy OSP w Kuźnicy Kiedrzyńskiej. Omówienie założeń do manewrów gminnych.
  • godzina 9:15 – rozpoczęcie manewrów,
  • godzina 11:00 – zakończenie założeń praktycznych,
  • godzina 11:05 – podsumowanie i zakończenie manewrów (przed strażnicą w Kuźnicy Kiedrzyńskiej, grochówka dla uczestników
  • godzina 12:00 – powrót do macierzystych jednostek.

Głównym celem ćwiczeń było:

 • praktyczne sprawdzenie i doskonalenie możliwości operacyjno – technicznych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej funkcjonujących na terenie gminy Mykanów,
 • doskonalenie działań w zakresie:
  • gaszenia pożarów, w tym kompleksów leśnych i dostarczania wody na większe odległości poprzez tworzenie punktów czerpania wody – budowę stanowiska wodnego,
  • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym,
  • sprawdzenia warunków i możliwości ewakuacji,
  • usuwanie gniazd owadów,
  • organizacji systemu łączności radiowej,
  • ocena wykonywanych zadań przez OSP.

W manewrach wzięły udział jednostki OSP z terenu gminy:

 1. OSP Mykanów – GCBA Scania 5/32
 2. OSP Lubojna – GBA 4,4/32- Mercedes Atego
 3. OSP Rybna – Slrt Ford Transit kontener
 4. OSP Borowno – GBA 4,4/32- Mercedes Atego
 5. OSP Radostków – GBAM 2,5/16 – Star 244
 6. OSP Stary Kocin  – GBAM 2,5/16- Star 244
 7. OSP Stary Broniszew – GBAM 2,5/16 – Star 266
 8. OSP Stary Cykarzew – GBAM2,5/16 – Star 266
 9. OSP Cykarzew Płn. – GBAM 2,5/16- Star 266; GLM-8spec-Ford Transit
 10. OSP Kuźnica Kiedrzyńska – GBA 1/16 Mercedes 814D

Teren prowadzonych działań podzielony został na pięć epizodów w zależności od rodzaju i miejsca prowadzonych działań:

 1. Gaszenie pożaru słomy na polu w Kuźnicy Kiedrzyńskiej – budowa magistrali zasilającej z samochodów prowadzących akcję gaśniczą, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, organizacja punktu przyjęcia sił i środków, zabezpieczenie w wodę, udzielenie pomocy medycznej osobie poszkodowanej;
 2. Gaszenie pożaru nieużytków oraz budynków mieszkalnych, gospodarczych przy ul. Leśnej w Kuźnicy Kiedrzyńskiej w kierunku zachodnim. Budowa magistrali zasilającej z samochodów prowadzących akcję gaśniczą, stanowiska wodnego, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, organizacja punktu przyjęcia sił i środków. Zabezpieczenie w wodę z punktu czerpania wody na rzece Kocinka przy moście na ul. Nadrzecznej w Kuźnicy Kiedrzyńskiej;
 3. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz udzielenie pomocy medycznej wynikłych podczas wypadku drogowego, organizacja punktu przyjęcia sił i środków.
 4. Neutralizacja gniazd szerszeni w opuszczonym gospodarstwie rolnym w Radostowie przy ul. Lipowej 16, zabezpieczenie strażaków w ubranie ochronne, zabezpieczenie miejsca  zdarzenia, pomoc medyczna osobie poszkodowanej;
 5. Gaszenie pożaru kotłowni w strażnicy w Kuźnicy Kiedrzyńskiej przy ul. Witosa 100, budowa  magistrali zasilającej z samochodów prowadzących akcję gaśniczą, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, organizacja punktu przyjęcia sił i środków, zabezpieczenie w wodę, ewakuacja osób przebywających w budynku, pomiar tlenku węgla, ewentualne udzielenie pomocy medycznej.

Głównymi zadaniami dla służb ratowniczych i współdziałających były:

 • współpraca z Policją;
 • gaszenie pożaru lasu, budynków mieszkalnych, gospodarczych, nieużytków z jednoczesnym dostarczaniem wody ze znacznej odległości poprzez przepompowywanie, budowa stanowiska wodnego na rzece Kocinka – Kuźnica Kiedrzyńska ul. Nadrzeczna;
 • organizacja zaopatrzenia wodnego na potrzeby akcji gaśniczej;
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia;
 • ewakuacja osób zagrożonych;
 • udzielenie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym;
 • organizacja systemu łączności;
 • współpraca z zarządzaniem kryzysowym, samorządem terytorialnym.

Do poszczególnych odcinków przydzielone zostały następujące siły i środki ochrony przeciwpożarowej:

Pożar słomy oraz wypadek osoby przy jej zbiorze w m. Kuźnica Kiedrzyńska- droga polna od ulicy Witosa 118

 1. OSP Rybna –  Slrt Ford Transit kontener
 2. OSP Radostków  – GBAM 2,5/16 Star 244

Pożar przy ul. Leśnej 12 (Kuźnica Kiedrzyńska)  budynki mieszkalne, gospodarcze, nieużytki

 1. OSP Lubojna                          – GBA 24,4/32  -Mercedes Atego( bud. stan. wodnego)
 2. OSP Cykarzew Płn.               – GBAM 2,5/16 – Star 266 (zbiornik na wodę)
 3. OSP  Stary Broniszew           – GBAM 2,5/16- Star 266 ( zabez. gaśnicze)

Wypadek drogowy w m. Nowa Rybna ul. Prosta

 1. OSP Borowno             – GBA 4,4/32-  Mercedes Atego (zab. medyczne)
 2. OSP Kuźnica Kiedrzyńska – GBA 1,0/16-  Mercedes 814D (zab. terenu)

Gniazdo szerszeni przy opuszczonych budynkach w m. Radostków ul. Lipowa 16

 1. OSP Stary Cykarzew – GBAM 2,5/16

Pożar kotłowni w OSP Kuźnica Kiedrzyńska, uwalniający się tlenek węgla, ewakuacja z obiektu, zabezpieczenie p.poż. obiektu

 1. OSP Mykanów – GCBA 5/32 Scania p 360
 2. OSP Radostków – GBAM 2,5/16 Star 244
 3. OSP Stary Kocin – GBAM 2,5/16 Star 244

Utworzono również   punkt czerpania wody na rzece Kocinka przy moście ul. Nadrzeczna w Kuźnicy Kiedrzyńskiej. Zadanie to zostało scedowane na OSP Lubojna – GBA 4,4/32- Mercedes Atego (pompy wysokiej wydajności Honda, Niagara).

Po zakończeniu częśći praktycznej odbyło się podsumowanie ćwiczeń, a następnie grochówka  dla uczestników, którą przygotowali druhny i druhowie z OSP Kuźnica Kiedrzyńska. W tym miejscu należą się podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w jej przygotowanie i wydanie dla wszystkich uczestników ćwiczenia oraz Wójtowi Gminy za sfinansowanie wkładu do tej potrawy. Była naprawdę smaczna.

W manewrach wzięło udział około 80-ciu strażaków ratowników i obserwatorów. Dowódcą ćwiczenia był Komendant Gminny OSP Józef  Szot. W odprawie instruktażowej do ćwiczenia brał udział  Prezes ZOG ZOSP RP Krzysztof Smela, który ze względu na obowiązki służbowe, nie uczestniczył w dalszej części tego przedsięwzięcia. Ćwiczenia obserwowali Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada, Radny Gminy Wasil Artur, Kierownik Referatu SOiZK-UG. Ze strony Komendy Miejskiej PSP przebieg manewrów obserwował st. kpt. Kamil Dzwonnik, który stwierdził, że założone cele zostały wykonane prawidłowo, jednakże zwrócił też uwagę na drobne mankamenty dot. m.in. konieczności posługiwania się numerami operacyjnymi, a nie nazwą OSP dysponując je do zdarzeń, poprawnością wykonywania zadań przez niektóre OSP oraz  na sprawdzenie toreb medycznych pod kątem terminu przydatności do użycia zawartych w nich medykamentów.  Myślę, że tego typu ćwiczenia są dobrą formą treningu i doskonalenia działania pożarniczego, zasad współdziałania jednostek OSP, ich integracji oraz podejmowania działań w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia. Opracowany scenariusz manewrów zawierał epizody o szerokim spektrum działania, toteż manewry miały dynamiczny przebieg. Ćwiczenia obserwowali nieliczni mieszkańcy, którym składamy serdeczne podziękowania. /Urząd Gminy Mykanów/

UG Mykanów

UG Mykanów

UG Mykanów

UG MykanówJedna odpowiedź do “Gminne manewry OSP”

 1. Wyborca pisze:

  Czyli wszystko się udało. Brawo druhowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *