zachmurzenie małe
21°
21°
sobota
Reklama
Ekologiczna Zagroda 2018
10 października 2018 r. | 11:02
0

XIX Dożynki Powiatowe w Konopiskach były okazją do podsumowania i wręczenia nagród laureatom Powiatowego Konkursu „Ekologiczna Zagroda 2018”. Trzecie miejsce w konkursie zajęli Elżbieta i Grzegorz Mucha z Łochyni.

Konkurs obejmuje wszystkie domostwa na terenach wiejskich naszego powiatu, nie tylko zagrody, w których odbywa się towarowa produkcja rolnicza, ale również te, w których mieszkają ludzie wykonujący inne zawody. Ważna jest nie tylko estetyka zagród, ale ocenie podlegają również: gospodarowanie odpadami, w tym usuwanie azbestu, gospodarowanie wodą, ograniczanie niskiej emisji, termomodernizacja budynków, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, utrzymywanie przydomowych warzywników, jagodników, pasiek, sadów, ochrona krajobrazu, hodowla zwierząt w tym drobiu, królików, kóz i innych zwierząt na potrzeby własne gospodarstwa domowego i innych form wytwarzania zdrowej żywności na potrzeby rodziny, z wykorzystaniem metod rolnictwa ekologicznego. Kryteria oceny zagród w konkursie „Ekologiczna Zagroda” mają za cel promowanie proekologicznych praktyk, które zawarte są w „Kodeksie dobrej praktyki rolniczej” - (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska – Warszawa, 2002 r.). Kodeks jest zbiorem przyjaznych środowisku praktyk rolniczych, których stosowanie zapewni zrównoważony rozwój w sferze produkcji rolniczej. Najważniejszym celem KDPR jest podniesienie poziomu podstawowej wiedzy o ochronie wody - głównego zasobu środowiska, jak również innych jego elementów: gleby, powietrza, krajobrazu oraz o możliwościach przyczynienia się do ich ochrony, a poprzez to poprawy warunków życia na obszarach wiejskich.

Przestrzeganie tych zasad obowiązuje wszystkich rolników otrzymujących dopłaty bezpośrednie pod groźbą sankcji za ich nieprzestrzeganie. Można zadać pytanie: a dlaczego zasady te nie obejmują wszystkich zamieszkujących tereny wiejskie? Wszyscy zapewne chcielibyśmy mieszkać w czystym środowisku, nikt nie życzy sobie mieć za sąsiada kogoś, kto np. aby podgrzać latem ciepłą wodę użytkową spala odpady, lub w słoneczny dzień, w porze kwitnienia roślin, wykonuje opryski chemicznymi środkami ochrony roślin, trując tym samym pożyteczne owady - naszych sprzymierzeńców. Dlatego też, aby upowszechniać zasady dobrej praktyki rolniczej wśród wszystkich mieszkańców terenów wiejskich naszego regionu, Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłosił po raz kolejny konkurs „Ekologiczna Zagroda 2018”.

Upowszechnianiu dobrych praktyk rolniczych służyły też konferencje zorganizowane w dniach 19 i 20 czerwca br., w czasie których przedstawiciele urzędów gmin z terenu powiatu oraz zainteresowani mieszkańcy wysłuchali wykładów i zapoznali się z prezentacjami z zakresu estetyki zagród, rolnictwa ekologicznego, stosowania zasad dobrej praktyki rolniczej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Organizatorem konferencji był Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie we współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie . Kontynuacją konferencji były warsztaty terenowe (26 czerwca br.), w czasie których uczestnicy zapoznali się z instalacjami wykorzystującymi na potrzeby gospodarstw domowych odnawialne źródła energii (słońce, wiatr biomasa). Konferencja oraz warsztaty zostały sfinansowane ze środków budżetu powiatu częstochowskiego.

Etap gminny konkursu przeprowadziło 7 gmin. Pozostałe gminy zgłosiły do konkursu po jednej zagrodzie. Każda z nich została przez komisję konkursową zwizytowana i oceniona, a ocena punktowa była podstawą do przyznania nagród.

W tegorocznej edycji konkursu nie przyznano pierwszej nagrody, przyznano za to dwie równorzędne II nagrody, dwie III nagrody oraz 5 wyróżnień. Zakup głównych nagród był konsultowany z laureatami, gdyż organizatorzy konkursu pragnęli, by nagrody były tymi oczekiwanymi, dawały zadowolenie i były przede wszystkim użyteczne. Zakup atrakcyjnego sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Etap gminny konkursu również został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 50 proc. Nagrody zakupiono zgodnie z tematyką konkursu i deklaracją we wniosku.

W konkursie „Ekologiczna Zagroda 2018” nagrodzono następujące zagrody:

II miejsca:
Stanisław Kozubek ze Zrębic
Asteniusz Myśliwiec z Korzonka

III miejsca:
Sylwia i Piotr Miedziński wraz z córką Martą z Pabianic
Elżbieta i Grzegorz Mucha z Łochyni

Wyróżnienia:
Wojciech Taranowicz z Witkowic
Katarzyna i Paweł Zymek z Podlesia
Angelina Konik z Rudników Kolonii
Tamara i Jerzy Zielińscy z Kolonii Klepaczka
Ryszard Fuchs z Marianki Rędzińskiej

Za udział:
Mirosława Pachuc z Lgoty Małej
Alfreda i Marian Błaszczyk z Borowców
Elżbieta Woźniak z Wiercicy
Jolanta i Robert Pikiel z Małus Małych
Felicja Wójcik z Wrzosowej
Łukasz Cykowski z Łyśca
Balbina i Janusz Długosz z Blachowni

źródło: Starostwo Powiatowe w CzęstochowieDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *