zachmurzenie duże
16°
16°
sobota
Reklama
Będzie nowy radiowóz dla kłomnickiej policji
14 kwietnia 2023 r. | 11:29
0

We wtorek, 18 kwietnia w sali GOKiS w Mykanowie odbędzie się sesja Rady Gminy Mykanów, podczas której radni zdecydują o przekazaniu środków na nowy radiowóz dla Komisariatu Policji w Kłomnicach.

Początek sesji o godz. 10:00.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2022-2033.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kłomnicach.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mykanów na lata 2023-2026”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mykanów do roku 2030.
Zapytania i wnioski sołtysów.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Gminy MykanówDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *