zachmurzenie duże
18°
18°
poniedziałek
Reklama
VI Powiatowy Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej – “Historia Pieśnią Pisana”
04 grudnia 2019 r. | 09:46
0

Listopad z długimi wieczorami, mgłami i szarugami skłaniającymi do refleksji na temat życia i przemijania jest też miesiącem przemyśleń nad tym, czym jest dla każdego z nas Polska - nasza ojczyzna, czy jesteśmy patriotami, jak w ogóle można zdefiniować współczesny patriotyzm. Okazją do zadumania nad obecnością naszego kraju w życiu każdego z nas jest Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości, obchodzone 11 listopada.

Chociaż w obecnych czasach w codziennym życiu skupiamy się na swoich obowiązkach, drobnych przyjemnościach i smutkach, to w tym wyjątkowym dniu wielu z nas manifestuje przywiązanie do tego skrawka ziemi, na którym przyszło nam żyć, a który cechuje bogata i niespokojna historia. Dla naszych przodków pojęcie ojczyzny nierzadko wiązało się z podejmowaniem najtrudniejszych wyborów. poświęceniem, bólem, a nawet utratą życia. Na szczęście, żyjemy w czasach pokoju. Współczesny patriotyzm to między innymi: pamięć historii i dramatów ludzkich, które ją tworzyły, szacunek do symboli i tradycji narodowych, chęć świętowania i manifestowania swojej przynależności narodowej, szacunek do kultury i języka. Wszystkie te działania skupione w jednym można znaleźć w koncercie galowym Powiatowego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Historia Pieśnią Pisana” organizowanym przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lubojnie . W tym roku odbył się on 7 listopada, już po raz szósty. Uroczystość pozwoliła na przeżycie wzruszeń i wrażeń głęboko zapadających w pamięć.

Niezapomnianą i wyjątkowa atmosferę można było odczuć już po przestąpieniu progów hali sportowej, w której odbywała się impreza. Tworzył ją wspaniały wystrój wraz z oświetleniem. W scenografii przeważały barwy narodowe, biało – czerwone, z elementami zieleni i brązu nawiązującymi do symboliki żołnierskiej i partyzanckiej. Kolory te komponowały się na zasadzie kontrastu z szaro-czarnymi makietami ruin budynków stojących na scenie, przypominającymi o tragicznych momentach w historii polskiej. Na budowanie nastroju miała jednak wpływ nie tylko scena główna. Po prawej stronie zostały wywieszone prace uczniów interpretujące na wiele sposobów motywy znane z pieśni patriotycznych. Z lewej umieszczono projektor, na którym pojawiały się filmy i zdjęcia archiwalne, a podczas uroczystości nagrodzone prace uczniów. Tak przygotowane otoczenie dawało wspaniałą oprawę do tego, co działo się na scenie, a działo się dużo i nie raz przyczyniło się szybszego bicia serca, do głębszej refleksji, czasami uśmiechu i radości.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17, prowadząca zapewniła występującym i widzom możliwość komfortu i spokoju poprzez prośbę o wyłączenie komórek. W tak symboliczny sposób odcięci od świata zewnętrznego uczestnicy uroczystości mogli skupić się na występach. Jako pierwsi na scenę wkroczyli najmłodsi. Sześcioletnie dzieci z grupy Słoneczka, przygotowane przez mgr Małgorzatę Janeczek i mgr Joanna Konieczek, zaprezentowały się w układzie tanecznym pod tytułem „Barwy Wolności”. Biało - czerwone wstęgi przybierające różne konfiguracje w tańcu przedszkolaków zaserwowały już na sam początek dużą dawkę wzruszenia. Na nastrój powagi i dostojności wpłynęło wejście Pocztu Sztandarowego z flagą szkoły oraz wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.

Po zejściu reprezentantów szkoły i przedszkola głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lubojnie pani Alina Mazoń. Powitała przybyłych gości oraz wszystkich zebranych. Podziękowała za przybycie przedstawicielom władzy i środowiska lokalnego. Szczególne podziękowania skierowała do patronów uroczystości. Patronat honorowy i finansowy nad konkursem objęli Starosta Powiatu Częstochowskiego pan Krzysztof Smela, Wójt Gminy Mykanów pan Dariusz Pomada, Bank Spółdzielczy w Mykanowie w osobie pani Prezes Krystyny Skoczylas oraz Rada Rodziców ZSP w Lubojnie. Pani Dyrektor przedstawiła również koordynatorów odpowiedzialnych za przygotowanie i organizację konkursu i uroczystości. Za stronę muzyczną przedsięwzięcia odpowiadała pani Joanna Konieczek, nauczycielka muzyki, za plastyczną natomiast pani Joanna Jeżewska – Desperak, nauczycielka plastyki oraz pani Izabela Kuta, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Za wykonanie zaproszeń były odpowiedzialne panie: Izabela Kuta, Aleksandra Panek, Agnieszka Szulc, Beata Nowicka-Misiewicz. Napisanie scenariusza oraz prowadzenie gali przypadło w udziale pani pedagog, Urszuli Sąsiadek. W transport krzeseł, wypożyczonych od straży pożarnej, zaangażowali się rodzice. Użyczyli oni również oświetlenia oraz sprzętu muzycznego. Nad prawidłowym działaniem urządzeń technicznych czuwał nauczyciel wychowania fizycznego, pan Michał Kalota. Pozostali nauczyciele oraz pracownicy obsługi troszczyli się o właściwy przebieg imprezy.

Po wystąpieniu pani Dyrektor na scenę wkroczył szkolny zespół wokalny La Musica Mia składający się z uczennic i uczniów klas od V do VIII. Opiekunem artystycznym zespołu jest mgr Joanna Konieczek. Wokaliści wykonali utwór „Maki”, znany również pod tytułem „Ej, dziewczyno” lub „Przekorna dziewczyna”. Solową partię tytułowej dziewczyny zaśpiewała Julia Soboniak, swoim głosem wspierała ją Nikola Zyskowska. Ta przewrotna
i zabawna piosenka wprowadziła wszystkich w nastrój zmagań artystycznych.

Zanim widzowie i uczestnicy poznali werdykt jurorów, prowadząca przedstawiła przybyłym historię konkursu. Powiatowy Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Historia Pieśnią Pisana” w roku 2019 może się pochwalić szóstą edycją, jak również poszerzeniem zakresu. W tym roku do zmagań wokalistów dołączyli plastycy. Współorganizacji podjęła się bowiem mgr Joanna Jeżewska - Desperak, która zaproponowała dzieciom posiadającym talent plastyczny zilustrowanie polskich pieśni patriotycznych. Zaproszenia do konkursu w dwóch kategoriach wokalnej i plastycznej rozesłano do 4 powiatów: częstochowskiego, lublinieckiego, myszkowskiego i kłobuckiego. W przesłuchaniach wzięło udział 18 placówek Pierwszy etap konkursu odbył się 29 października, wtedy to wyłoniono finalistów, którzy wzięli udział w uroczystym koncercie galowym 7 listopada. Rywalizację w edycji wokalnej oceniało jury w składzie: przewodnicząca – mgr Sylwia Kurcab, członkowie – mgr Anna Błoch, mgr Marcin Gawęda.

Jury edycji wokalnej konkursu wysłuchało 14 uczestników w kategorii klas I - III, w kategorii klas IV - VI – także 14 uczestników, a w kategorii klas VII - VIII - 10 uczestników, co w sumie daje liczbę 38 wykonawców. Każdy uczestnik mógł zaprezentować tylko jeden utwór. Zadaniem najmłodszych uczestników było przygotowanie piosenki lub pieśni powstałej do roku 1945, natomiast starsi wykonawcy mogli sięgnąć także po repertuar współczesny. Zmagania w edycji plastycznej rozpatrywało jury w składzie: przewodnicząca – mgr Sylwia Kurcab, członkowie – mgr Katarzyna Rybaniec, mgr Izabela Kuta. Jury edycji plastycznej podziwiało 27 prac wykonanych przez uczniów klas od I do III, 17 prac z kategorii klas IV – VI oraz 13 prac z kategorii klas VII – VIII. W sumie, oceniono 57 prac plastycznych, z czego nagrodzono 19. Technika, jaką uczniowie mogli się posługiwać była dowolna, stąd zgromadzony zbiór cechowała duża różnorodność.

Przytoczona historia współzawodnictwa uświadomiła wszystkim, że konkurs cieszył się dużą popularnością, a dokonanie końcowego rozstrzygnięcia przez jurorów nie było proste. Dlatego wszyscy czekali na werdykt komisji ze wzrastającą ciekawością.

Jako pierwsze zostały ogłoszone wyniki edycji plastycznej w kategorii klas 1-3. O wręczenie nagród został poproszony Radny Powiatu Częstochowskiego, pan Ignacy Palutek. Wyróżnienia uzyskali: Milena Bąk ze Szkoły Podstawowowej w Kłomnicach, Maja Kwiecień ze Szkoły Podstawowej w Myszkowie, Kalina Nowak reprezentująca Szkołę Podstawowa nr 3 w Kłobucku, Szymon Wawrzyniak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubojnie. Zdobywcami nagród za miejsca od 1 do 3 zostali: Jessica Janik – Szkoła Podstawowa w Łaźcu (I miejsce), Emilia Kulej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubojnie (II miejsce) oraz Anna Soboniak - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubojnie (III miejsce).

Po ogłoszeniu werdyktu edycji plastycznej widzowie zapoznali się z wynikami konkursu w zakresie wokalnym w tej samej kategorii wiekowej. Wyróżniona została Antonina Smykal z Szkoły Podstawowej nr 48 w Częstochowie za wykonanie utworu „Siekiera, motyka”. Laureatami w kategorii klas 1-3 zostali: za III miejsce – Zuzanna Bilecka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubojnie., Nadia Piekarz ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie za II miejsce, I miejsce przypadło Milenie Bąk ze Szkoły Podstawowej w Kłomnicach. Wokalistom nagrody wręczała Prezes Banku Spółdzielczego w Mykanowie pani Krystyna Skoczylas, gratulując im i życząc dalszych sukcesów. Osoby, którym udało się zdobyć miejsca od trzeciego do pierwszego zaprezentowały na scenie zwycięskie utwory. Zuzanna Bilecka zaśpiewała „Jak długo w sercach naszych”, Nadia Piekarz „Idą leśni”, Milena Bąk „Bo w piechocie fajno jest”. Chociaż dziewczynki reprezentowały najmłodszą grupę wiekową, zaskoczyły widzów siłą głosu i odważnym wykonaniem wzbogaconym przez ruch sceniczny.

Po zakończeniu występów przybyli zostali zapoznani z wynikami jury w kategorii wiekowej klas IV- VI. Tak jak wcześniej, najpierw przedstawiono wyróżnionych oraz laureatów edycji plastycznej, a następnie wokalnej. Wyróżnienia za prace plastyczne odebrały Agata Kowalik – Szkoła Podstawowa w Rzerzęczycach, Kornelia Matyja – Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej, Maja Małolepsza – Szkoła Podstawowa w Konarach. Zwycięzcami edycji plastycznej okazały się następujące osoby: Szymon Szczerbak - Szkoła Podstawowa w Rększowicach za zajęcie III miejsca, Zuzanna Niedzielska - Szkoła Podstawowa w Konarach za II miejsce oraz Bartosz Bąk - Szkoła Podstawowa w Kłomnicach za I miejsce. Uzdolnieni uczniowie odebrali nagrody z rąk Radnego Powiatu Częstochowskiego pana Adama Wochala.

W tym samym czasie widzowie mogli podziwiać nagrodzone prace na ekranie projektora, stanowiły one również tło podczas ogłoszenia wyników w edycji wokalnej w tej samej grupie wiekowej. Wyróżnienia zdobyli: Natalia Zębik – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubojnie, z utworem” Matko o twarzy czarnej jak polska ziemia”, Julia Kowalik – Szkoła Podstawowa w Łaźcu, z utworem „11 listopada” oraz Roksana Dyrka – Szkoła Podstawowa w Koziegłowach z utworem „ Wybaczcie piechocie”. W tej kategorii nie przyznano III miejsca. Druga lokata, ex aequo, przypadła Neli Kucharczyk - Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie oraz Nadii Gołdzie - Szkoła Podstawowa w Kocinie Starym, I miejsce wywalczył Bartosz Bąk - Szkoła Podstawowa w Kłomnicach. Nagrody zwycięskim uczniom przekazał Wójt Gminy Mykanów pan Dariusz Pomada. Po ich wręczeniu, uczniowie zaprezentowali na scenie piosenki, które pozwoliły im sięgnąć po laury. Nela Kucharczyk z V klasy przedstawiła własną interpretację utworu „Szary mundur”, Nadia Gołda z klasy VI „Gołębi song”, Bartosz Bąk, również z klasy VI, „Biały krzyż”. Laureaci zaśpiewali bardzo poważne i refleksyjne piosenki, które zrobiły na wielu słuchających duże wrażenie. Nadia przekazała apel o pokój. Nela, ubrana stosownie do tematu wykonywanej piosenki w mundur harcerski, przypomniała o tragicznym losie dzieci podczas II wojny światowej, które stawały do walki obok dorosłych, nie raz poświęcając w obronie swego kraju życie. Bartosz przejmującym i silnym głosem, wzbogaconym o ruch sceniczny przypomniał o tych, którzy zginęli za ojczyznę.

Nastrój powagi, patosu i wzruszenia nie opuścił już widzów, ponieważ takie emocje wzbudzili również w nich wyróżnieni i laureaci w kategorii klas VII- VIII, zarówno edycji plastycznej jak i wokalnej. Poproszony o wręczenie wyróżnień i nagród - Przewodniczący Rady Gminy Mykanów pan Włodzimierz Cichoń przekazał je Karolinie Garleji – Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej, Julii Kasprzak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku oraz Viktorii Sirek – Szkoła Podstawowa w Rększowicach. Natomiast nagrody za zdobycie miejsc I, II oraz III ofiarował Dominice Grzywińskiej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubojnie, za zajęcie III lokaty, Klaudii Chrząstek - Szkoła Podstawowa w Konarach za II miejsce, Kindze Sowula – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku za I miejsce.

Nagrodzone prace znów, tak jak poprzednio, stały się ilustracją dla wręczenia nagród wyróżnionym i zwycięzcom w edycji wokalnej, w tej samej kategorii wiekowej. Tym razem nagrody przekazał Starosta Powiatu Częstochowskiego pan Krzysztofa Smela. Wyróżnienia zdobyli Wiktoria Gizler – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach, z utworem „Dziewczyna z granatem” ,Alicja Gawron – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie, z utworem „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, Aleksandra Lenort – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie, z utworem „Warszawo ma”. W tej kategorii wiekowej nie przyznano III miejsca, II miejsce równocześnie przypadło Marii Pietrzak i Kindze Szymczyk- Szkoła Podstawowa w Poczesnej, natomiast I miejsce wywalczyła Julia Soboniak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubojnie. Wszystkie laureatki, uczennice klasy VIII, przedstawiły swoje utwory na scenie. Maria Pietrzak w utworze „Miasto” zaśpiewała o sile miłości, rozstaniu i tęsknocie w trudnych i wymagających czasach. Kinga Szymczyk poruszająco, w poetyckich słowach przedstawiła naszą ojczyznę w utworze „Taki kraj”. Julia Soboniak natomiast przekonywająco zinterpretowała modlitwę do Boga w piosence „Czarne chmury”, prosząc o zbawienie od wojny i zwycięstwo dobra. Kulminacją nastroju patriotyzmu i wzruszenia, ale również mistrzostwa warsztatu głosowego, stał się występ Kacpra Przybylskiego ze Szkoły Podstawowej nr 48 w Częstochowie, nagrodzonego Grand Prix Konkursu „Historia Pieśnią Pisana” za utwór „Czerwone Maki na Monte Cassino”. Kacper nagrodę za swoje osiągnięcie odebrał z rąk Starosty Powiatu Częstochowskiego Pana Krzysztofa Smeli i Wójta Gminy Mykanów pana Dariusza Pomady.

Po tak wielu wzruszeniach, które wywołali w widzach uzdolnieni uczniowie, przyszedł czas na podziękowania dla jury oraz gratulacje dla rodziców i nauczycieli, bez wsparcia których nie byłoby możliwe osiągnięcia tak wielu sukcesów i wysokiego poziomu artystycznego przez młodych ludzi. Podziękowania zostały przekazana przez Dyrektor ZSP w Lubojnie, panią Alinę Mazoń, która w piękny sposób wyraziła życzenia wszechobecnej miłości i otwartych serc dla wszystkich przybyłych. Prosiła również o pamięć dla Biało- Czerwonej. Po przemowie pani Dyrektor swoje przemyślenia przekazał Starosta Powiatu Częstochowskiego, pan Krzysztofa Smela. Zwrócił on uwagę na wysoki poziom zaprezentowany przez wykonawców, życzył wszystkim Dobrej Polski. Wójt Gminy Mykanów pan Dariusz Pomada również wspomniał o wysokim poziomie konkursu, życzył radości z wolności oraz zachowania w pamięci, tych, którzy o nią walczyli. Zaprosił do wspólnego świętowania odzyskania niepodległości podczas uroczystości gminnych. Na zakończenie imprezy wystąpił zespół wokalny La Musica Mia z utworem „ Piechota”.

Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Historia Pieśnią Pisana”to impreza pozwalająca na obchodzenie święta naszej Ojczyzny w podniosłej i uroczystej atmosferze, na doznanie wielu przeżyć i na pobudzenie refleksji i przemyśleń, na które nie starcza nam czasu i chęci na co dzień. Najlepszym podsumowaniem całego wydarzenia mogą być cytaty z wpisów do kroniki szkolnej, jakie zostawili w niej przybyli goście. Starosta Częstochowski, Krzysztof Smela wyraził swoje uznanie dla organizatorów „Wkładacie ogromną pracę w wychowanie młodego pokolenia dla dobra Niepodległej” Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada napisał „ Oprócz rywalizacji ta impreza jest również hołdem dla Tych, którzy umiłowali Ojczyznę i oddali dla niej wszystko”. Mariusz Głąb ze Szkoły Podstawowej w Rękoszewicach i Łaźcu zwierzył się w następujących słowach „To czas, w którym można było poczuć ducha patriotyzmu i miłości do Ojczyzny”. Maria Habrajska z Szkoły Podstawowej w Starym Kocinie podzieliła się następującym spostrzeżeniem odnoszącym się do opisywanego wydarzenia „ Bóg, Honor, Ojczyzna, Miłość, Polska, Patriotyzm pieśnią wyśpiewane ustami młodych Polek i Polaków”.

Elżbieta Pluta – Gradzik
Michał KalotaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *