zachmurzenie duże
poniedziałek
Reklama
Strażacy w Kuźnicy Kiedrzyńskiej
21 maja 2018 r. | 10:44
0

W Kuźnicy Kiedrzyńskiej odbyła się uroczystość związana z 10-leciem reaktywowania działalności jednostki OSP w Kuźnicy Kiedrzyńskiej, przekazaniem, poświęceniem samochodu pożarniczego średniego Mercedes 814D, garażów oraz Gminnym Świętem Dnia Strażaka.

Uroczystość składała się z 2-óch części:

Najpierw msza święta w intencji strażaków, którą celebrowali ksiądz proboszcz Marek Cerkowniak  i ksiądz Edward Postawa z parafii Biała. Następnie część oficjalna, która przebiegała zgodnie z ceremoniałem w Ochotniczych Strażach Pożarnych składająca się z następujących elementów:

  • złożenie meldunku o gotowości OSP do rozpoczęcia uroczystości,
  • uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt,
  • powitanie zaproszonych gości,
  • zapoznanie zebranych z krótką informacją n.t tutejszej jednostki, to jest z jej najważniejszymi wydarzeniami jakie miały miejsce podczas funkcjonowania,
  • symboliczne przekazanie i poświecenie  samochodu średniego pożarniczego Mercedes 814 D.(autopompa, szybkie natarcie, beczka 700 l.) sfinansowanego ze środków Gminy Mykanów,
  • przekazanie nowo wybudowanych garaży dla OSP przez Gminę Mykanów. Jest to konstrukcja stalowa z płyty warstwowej kryty blachą o pow. użytkowej  91 m2, z dwoma stanowiskami na pojazdy pożarnicze z bramami  segmentowymi oraz utwardzonym placu przy garażach na łączną kwotę  131 718,00 zł. Garaż wybudowano w okresie 2015-2017 rok. Także OSP  wniosła swój wkład – wykopano fundamenty pod garaż, wykonano zbrojenie tych fundamentów, wylano podłoże w garażach, brano udział przy utwardzaniu  placu przy garażach. Wymienione prace oszacowano na około 7000,00 zł.,
  • przekazanie listu gratulacyjnego dla OSP przez Wójta Gminy,
  • wręczono odznaki dla druhów miejscowej jednostki, którzy w szczególny  sposób zasłużyli się dla  rozwoju oraz umacniania ochrony p. poż. oraz za   społeczną służbę. Uchwałą Prezydium ZOP ZOSP RP odznaką –Wzorowy  Strażak odznaczeni zostali: Damian Marendowski, Damian Polak, Mateusz  Biskup, Piotr Gondro, Roland Kwasek, Rafał Sekret, Eugeniusz Kokot,  Mieczysław Kokot oraz strażak z OSP Stary Kocin – Migoń Szymon,
  • następnie zaproszeni goście wygłosili krótkie wystąpienia, składając strażakom życzenia z okazji ich święta oraz wielu sukcesów i dalszego rozwoju dla OSP Kuźnica Kiedrzyńska,
  • złożono meldunek o zakończeniu święta oraz rozprowadzono poczty  sztandarowe oraz pododdziały OSP. /UG Mykanów/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *