zachmurzenie duże
16°
16°
sobota
Reklama
WODKAN Zgierz
Zakończyła się budowa kanalizacji w miejscowości Kolonia Wierzchowisko
11 grudnia 2020 r. | 10:48
0

Urząd Gminy Mykanów poinformował o zakończonej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Wierzchowisko”. W związku z uzyskaniem przez Gminę Mykanów pozwolenia na użytkowanie, mieszkańcy Kolonii Wierzchowisko uzyskali możliwość podłączenia poszczególnych posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przez najbliższy rok przyłączenie do sieci kanalizacyjnej będzie możliwe bez konieczności wykonywania dokumentacji projektowej i uzyskiwania ogólnych warunków przyłączenia w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (tryb uproszczony). Natomiast przed przystąpieniem do robót związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego na własnej posesji, należy poinformować o tym fakcie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A., którego siedziba znajduje się w Częstochowie, przy ul. Jaskrowskiej 14/20. Po zakończeniu prac właściciele poszczególnych posesji są zobowiązani do zainwentaryzowania nowopowstałych przyłączy tj. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, którą powinien opracować uprawniony geodeta i dostarczenia po jednym egzemplarzu dokumentu do PWiK i Urzędu Gminy w Mykanowie. /UG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *