zachmurzenie małe
21°
21°
sobota
Reklama
Kokawa MPZP
Radni uchwalą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kokawa
02 maja 2017 r. | 14:29
0

Prawdopodobnie na najbliższej sesji Rady Gminy Mykanów, radni uchwalą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kokawa w gminie Mykanów, dla obszaru o powierzchni 521,36 ha.

Obszar opracowania zlokalizowany jest w gminie Mykanów, w obrębie miejscowości Kokawa. Wieś Kokawa jest przykładem wsi o układzie ulicówki, zabudowa jest zlokalizowana po obu stronach dróg gminnych – ul Kopernika i Słowackiego – na osi wschód zachód. Obszar sołectwa z północy na południe przecina droga wojewódzka Nr 483 w kierunku Częstochowy.

Obszar opracowania obejmuje teren całego sołectwa Kokawa – w jego granicach administracyjnych, z wyłączeniem trzech fragmentów dla których wydane zostały pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych. W obszarze opracowania znajdują się tereny zurbanizowane – zabudowa mieszkaniowa i usługowa, teren produkcyjny, gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze, tereny komunikacji – dróg publicznych różnych kategorii i kolejowe oraz tereny otwarte – tereny rolnicze, tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej, wody, zadrzewienia, lasy.

Bezpośrednim powodem podjęcia powyższej uchwały jest potrzeba uwzględnienia nowych inwestycyjnych potrzeb usługowych oraz mieszkaniowych właścicieli nieruchomości położonych w granicach sołectwa Kokawa, a także kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z uchwalonego w 2012 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *