zachmurzenie duże
poniedziałek
Reklama
Do rewitalizacji ul. Głównej i Stawowej w Lubojence zabrakło 4 mln zł
05 grudnia 2022 r. | 11:54
0

Jedna oferta wpłynęła do przetargu na „Rewitalizację terenu na potrzeby rekreacji w rejonie ulic Głównej i Stawowej w m. Lubojenka”. Gmina na ten cel chciała przeznaczyć 1 992 600 zł.

Ofertę w przetargu złożyła firma Park-M Poland Sp. z o. o. ze Starego Sącza w wysokości 5 996 778,05 zł.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (należy sporządzić min. koncepcję architektoniczno-budowlaną, dokumentację projektową) oraz wykonanie obszaru dla rekreacji poprzez rewitalizację części terenu miejscowości Lubojenka. Realizacja przedsięwzięcia obejmie obszar około 2,5 ha.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje m. in. Wykonanie:
1. Roboty związanych z przebudową istniejącego stawu i związanej z nią infrastruktury oraz prac melioracyjnych obejmuje:
- przebudowę istniejącego stawu na powierzchni - 0,4 ha
- wykop gruntu z czaszy stawu z odwozem - 0,4 ha
- roboty ziemne przy profilowaniu skarpy – 250m 3
- przebudowę urządzenia piętrzącego ( rozbiórka i wykonanie nowego ) – 1 szt
- prace konserwatorskie na rowie (renowacja rowu odprowadzającego wodę ze stawu) –
100,00 m (w tym wlot do stawu)
- odmulenie cieku Sękowica – 1000 m na odcinku do ul. Częstochowskiej
- usunięcie krzewów (wykonanie odtworzenia użytku łąkowo-rolnego na obszarze istniejącego
trzcinowiska ) –0,4 ha
- wykonanie drenażu – 120 mb
- wykonanie powierzchni piaszczystej przyległej do stawu -0,1 ha
- dowóz i rozścielanie piasku na geowłókninie – 1000m 2 x 0,4 m = 4000 m3
- dowóz i rozścielanie gruntu mineralnego na geowłókninie – 4000 m3 x0,2 m = 800 m3
- prace wykończeniowe – obsiew , plantowanie terenu – 4 000 m 2

Przetarg został unieważniony.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *