zachmurzenie umiarkowane
19°
19°
poniedziałek
Reklama
Sesja budżetowa
13 grudnia 2017 r. | 10:39
1

W czwartek 28 grudnia w sali Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Mykanów, podczas której radni będą uchwalali budżet. Projekt uchwały budżetowej do dziś nie został upubliczniony przez Wójta Dariusza Pomadę.

Sesja rozpocznie się o godz. 10:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
8. Przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2018 rok.
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
- opinia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
- dyskusja
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mykanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.
14. Zapytania i wnioski sołtysów.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Mykanów.Jedna odpowiedź do “Sesja budżetowa”

  1. Wyborca pisze:

    A co jest w tym budżecie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *